ZADZWOŃ
609 850 372
ZNAJDŹ SZKOLENIE
RODO w branży wydawniczej
BPR BW
Szkolenia biznesowe, Prawo, RODO
OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej na temat nowych instytucji prawnych
z zakresu ochrony danych osobowych wprowadzanych do polskiego porządku prawnego przepisami tzw. rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych.

Szkolenie porusza zagadnienia specyficzne dla branży wydawniczej.

Rekomendowane jest pracownikom wydawnictw, księgarń, e-księgarni, hurtowni wydawniczych oraz innych podmiotów związanych z branżą wydawniczą.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w których obszarach działalności wydawniczej powstała potrzeba dostosowania funkcjonujących procesów biznesowych do wymogów wynikających z przepisów rozporządzenia.

Szkolenie prowadzi Karol Przeliorz – trener, prawnik, wieloletni praktyk z zakresie prawa spółek handlowych, prawa nowych technologii oraz prawa autorskiego.

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez HELION Szkolenia.

WYMAGANIA

Przed przystąpieniem do szkolenia uczestnik powinien zaznajomić się z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobody przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KORZYŚCI

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił samodzielnie:
• dokonać diagnozy potrzeb w zakresie zmiany procesów biznesowych oraz ich dostosowania do wymogów wynikających z przepisów RODO
• opracować podstawowe dokumenty niezbędne do wdrożenia rozwiązań wymaganych przez przepisy RODO
• wziąć czynny udział w procesie dostosowywania procesów biznesowych do wymogów wynikających z przepisów RODO

PLAN SZKOLENIA

1. Podstawowe regulacje i pojęcia systemu ochrony danych osobowych.

 • zakres obowiązywania regulacji prawnych w obszaru ochrony danych osobowych – RODO, nowe regulacje
 • zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO,
 • dane osobowe i szczególne kategorie danych osobowych,
 • zbiór danych osobowych,
 • przetwarzanie danych osobowych,
 • administrator danych osobowych i procesor,
 • anonimizacja i pseudonimizacja,
 • profilowanie
60 min

2. Zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 
 • jak zgoda powinna być sformułowana,
 • informacje podawane przy zbieraniu zgód,
 • zachowanie ważności przez „stare” zgody.
30 min

3. Prawa osób, których dane dotyczą:

 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
30 min

4. Przetwarzanie danych osobowych w branży wydawniczej

 
 • jakie podstawy przetwarzania danych w branży wydawniczej,
 • przetwarzanie danych niezbędnych do wykonywania umów,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • prawnie uzasadniony interes wydawnictwa, księgarni, e-księgarni
60 min
 

5. Obowiązki Administratora danych osobowych

 • porównanie obecnych rozwiązań prawnych z wymaganiami RODO
 • wypełniania obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane dotyczą,
 • analiza możliwości organizacyjnych pod kątem realizacji praw osób, których dane dotyczą (prawo do zapomnienia, prawo do przenoszenia danych itd.)
 • powierzenie przetwarzania danych osobowych:
 • obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania oraz kategorii przetwarzania danych osobowych,
 • obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 • obowiązek wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń,
60 min

 

6. Informowanie o naruszeniu ochrony danych osobowych w warunkach RODO

 
 • zakres obowiązku informowania o naruszeniu,
 • procedura informowania o naruszeniu,
 • ryzyka i konsekwencje
60 min
Czas trwania
1 dzień
Poziom
zaawansowany
Certyfikat HELION
890
CENA PLN netto
0.00

Lokalizacja i terminy

Gliwice
480 zł
FORMULARZ
ZAMÓWIENIA
*
*
*
*

* tyczy się pól obowiązkowych

 
 
 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

GRATULACJE!
PODJĄŁEŚ ŚWIETNĄ DECYZJĘ!
Wkrótce skontaktuję się z Tobą nasz konsultant.
W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod telefonem,
mailem oraz na kanałach społecznościowych w godzinach 9:00 - 17:00.
PODSUMOWANIE FORMULARZA ZAMÓWIENIA*
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Firma:
Szkolenie:
Zamówienia dodatkowe:
Data:
Lokalizacja:
Cena: