ZADZWOŃ
609 850 372
ZNAJDŹ SZKOLENIE
RODO a procesy biznesowe. Ochrona danych osobowych dla zaawansowanych
BPR II
Prawo, RODO
OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej na temat nowych instytucji prawnych z zakresu ochrony danych osobowych wprowadzanych do polskiego porządku prawnego przepisami tzw. rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w których obszarach prowadzonej przez nich działalności powstała potrzeba dostosowania funkcjonujących procesów biznesowych do wymogów wynikających z przepisów rozporządzenia. Uczestnicy uzyskają również wiedzę na temat podstawowych mechanizmów stosowania przepisów rozporządzenia ogólnego.

WYMAGANIA

Przed przystąpieniem do szkolenia uczestnik powinien zaznajomić się z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobody przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KORZYŚCI

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił samodzielnie:

 • dokonać diagnozy potrzeb w zakresie zmiany procesów biznesowych oraz ich dostosowania do wymogów wynikających z przepisów RODO
 • opracować podstawowe dokumenty niezbędne do wdrożenia rozwiązań wymaganych przez przepisy RODO
 • wziąć czynny udział w procesie dostosowywania procesów biznesowych do wymogów wynikających z przepisów RODO
PLAN SZKOLENIA

Moduł 1. Wprowadzenie do tematyki ochrony danych osobowych

 • źródła prawa
 • pojęcia kluczowe

Moduł 2. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – kierunki zmian

Moduł 3. Prawa osób, których dane dotyczą – wdrożenie/wybrane problemy prawne i praktyczne

 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych

Moduł 4. Outsourcing, a ochrona danych osobowych w warunkach RODO

 • umowa powierzenia przetwarzania danych – dostosowanie do wymogów RODO
 • pozycja prawna podmiotu przetwarzającego (processora)
 • podpowierzenie w warunkach RODO
 • outsourcing IT i umowy cloud computing w warunkach RODO

Moduł 5. Profilowanie w warunkach RODO

 • pojęcie profilowania
 • co już było, a co będzie?
 • podstawowe zasady profilowania w warunkach RODO
 • profilowanie, a zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Moduł 6. Rejestr przetwarzania

 • rejestr a polityka bezpieczeństwa
 • zakres obowiązku rejestracyjnego
 • wdrożenie rejestru przetwarzania

Moduł 7. Informowanie o naruszeniu ochrony danych osobowych w warunkach RODO

 • zakres obowiązku informowania o naruszeniu
 • procedura informowania o naruszeniu
 • ryzyka i konsekwencje

Moduł 8. Ocena skutków przetwarzania

 • zakres obowiązku przeprowadzenia oceny skutków przetwarzania
 • obowiązek konsultacji
 • procedura oceny skutków przetwarzania – kierunki działania

Moduł 9. Mechanizmy privacy by default oraz privacy by design w warunkach RODO

 • privacy by design – pojęcie/zasady/wdrożenie/stosowanie
 • privacy by default – pojęcie/zasady/wdrożenie/stosowanie

Moduł 10. Ustawa o ochronie danych osobowych A.D. 2017

 • obszary wdrożenia RODO w polskim porządku prawnym
 • projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych – założenia/nowości/ryzyka
Czas trwania
1 dzień
Poziom
zaawansowany
756
CENA PLN netto
0.00

Lokalizacja i terminy

FORMULARZ
ZAMÓWIENIA
*
*
*
*

* tyczy się pól obowiązkowych

 
 
 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

GRATULACJE!
PODJĄŁEŚ ŚWIETNĄ DECYZJĘ!
Wkrótce skontaktuję się z Tobą nasz konsultant.
W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod telefonem,
mailem oraz na kanałach społecznościowych w godzinach 9:00 - 17:00.
PODSUMOWANIE FORMULARZA ZAMÓWIENIA*
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Firma:
Szkolenie:
Zamówienia dodatkowe:
Data:
Lokalizacja:
Cena: