ZADZWOŃ
609 850 372
ZNAJDŹ SZKOLENIE
Programowanie obiektowe w języku C++
POC++
C++
UDOSTĘPNIAMY EBOOKI I VIDEOKURSY
Przez okres 3 miesięcy od zakończenia szkolenia udostępniamy Ci bezpłatnie wybrane pozycje

Ebooki


 • Zobacz fragment.
  C++ zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami
  Mirosław J. Kubiak

Videokursy


 • Zobacz film.
  C++. Kurs video. Poziom drugi. Programowanie obiektowe. Pisanie własnych klas
  Jarosław Baca
OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z zasadami i mechanizmami programowania obiektowego w języku C++, tak aby po jego ukończeniu był w stanie pisać programy zarówno na własny użytek, jak i na użytek komercyjny. Podczas szkolenia naukę rozpoczyna objaśnienie zasad tworzenia klas, tworzenia i wykorzystywania konstruktorów oraz destruktorów, aż po dziedziczenie i przeciążanie operatorów. Wszystkie zagadnienia poparte są licznymi przykładami, dlatego poza wiedzą teoretyczną uczestnik pozna szereg zastosowań praktycznych omawianych zagadnień. Uczestnik nauczy się również pisać programy wykorzystujące zarówno konsolę, jak również okienka i przyciski systemu Windows. Ponadto zapozna się z podstawowymi operacjami wejścia/wyjścia, m.in. poznając sposoby odczytu oraz zapisu danych do pliku.

WYMAGANIA

Niezbędna jest wiedza z zakresu programowania proceduralnego. Pomocna jest również znajomość jakiegokolwiek innego języka programowania przynajmniej w stopniu podstawowym (mogą być to zarówno języki kompilowane jak i skryptowe czyli np.: Java, php, Pascal, VB, JavaScript czy ActionScript), zwłaszcza podstaw programowania obiektowego. Wiedza ta nie jest konieczna, jednakże ułatwi i przyspieszy poznawanie tajników programowania obiektowego w języku C++.

KORZYŚCI

Wiedza zdobyta podczas szkolenia przenosi programistę w całkowity inny wymiar programowania. Główne korzyści płynące z umiejętności programowania obiektowego, to przede wszystkim wygoda, łatwiejsza analiza i modyfikowanie kodu jak również łatwiejsze wykorzystywanie programów bądź ich fragmentów w innych projektach zarówno przez nas samych, jak również innych. Innymi słowy umiejętność programowania obiektowego w znacznym stopniu ułatwia współpracę wielu programistów pracujących nad jednym projektem. Ponadto taki styl programowania minimalizuje ryzyko utraty funkcjonalności programu jak również ryzyko wprowadzenia błędów podczas dokonywania zmian w kodzie programu. Kolejne korzyści to praktyczna wiedza z zakresu operacji wejścia/wyjścia,  z wykorzystaniem konsoli, okien systemu Windows jak również mechanizmów zapisu i odczytu danych z plików.

PLAN SZKOLENIA

Dzień 1                             

Wprowadzenie do programowania obiektowego                  

 •     Składniki klasy                    
 •     Ukrywanie informacji                    
 •     Funkcje składowe                    
 •     Słowo kluczowe this                    
 •     Zasłanianie nazw                    
 •     Odwołanie się do publicznych danych składowych                    
 •     Różnice między klasami a strukturami                    
 •     Sposoby przesyłania do funkcji argumentów będących obiektami            
 •     Klasy zagnieżdżone i lokalne                    
 •     Składnik statyczny                    
 •     Funkcje zaprzyjaźnione                                         

Konstruktory, destruktory i konwersje typów                                            

 •     Wywoływanie konstruktora                    
 •     Konstruktor domniemany                    
 •     Lista inicjalizacyjna konstruktora                    
 •     Konstruktor kopiujący                    
 •     Konstruktor niepubliczny                    
 •     Destruktor                    
 •     Konwertowanie typów                    
 •     Konstruktor jak konwerter                    
 •     Funkcja konwertująca                                          

Tablice obiektów i wskaźniki do składników klasy                                       

 •     Wykorzystanie operatora new                    
 •     Inicjalizacja tablic obiektów                    
 •     Wskaźniki do wskazywania na składnik klasy                    
 •     Tablice wskaźników                            

                
Dzień 2                            

Dziedziczenie                                        

 •     Dziedziczenie - charakterystyka                    
 •     Dostęp do składników                    
 •     Elementy, których się nie dziedziczy                    
 •     Kolejność wywoływania konstruktorów                    
 •     Dziedziczenie wielokrotne                    
 •     Konwersje standardowe przy dziedziczeniu                                       

Przeciążanie operatorów                                    

 •     Przeciążanie operatorów - charakterystyka                    
 •     Operatory jednoargumentowe                    
 •     Operatory dwuargumentowe                    
 •     Operator przypisania                    
 •     Operator [ ]                    
 •     Operator ( )                    
 •     Operator .>                    
 •     Operator new                    
 •     Operator delete                    
 •     Operatory postinkrementacji i postdekrementacji                    

                                                        
Dzień 3                                            

Funkcje wirtualne                                      
Standardowe operacje wejścia/wyjścia                        
Podstawy tworzenia okien dla systemu Windows

 •     Modyfikacja powstałego programu do postaci okienek systemu Windows            

Podsumowanie i sprawdzenie zdobytej wiedzy z zakresu programowania obiektowego

 •     Podsumowanie zdobytej na szkoleniu wiedzy
 •     Napisanie programu wykorzystującego omówione zagadnienia       
Czas trwania
3 dni
Poziom
podstawowy
Certyfikat HELION
84
CENA PLN netto
0.00

Lokalizacja i terminy

Zamów dodatkowo

FORMULARZ
ZAMÓWIENIA
*
*
*
*

* tyczy się pól obowiązkowych

 
 
 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

GRATULACJE!
PODJĄŁEŚ ŚWIETNĄ DECYZJĘ!
Wkrótce skontaktuję się z Tobą nasz konsultant.
W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod telefonem,
mailem oraz na kanałach społecznościowych w godzinach 9:00 - 17:00.
PODSUMOWANIE FORMULARZA ZAMÓWIENIA*
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Firma:
Szkolenie:
Zamówienia dodatkowe:
Data:
Lokalizacja:
Cena: