ZADZWOŃ
609 850 372
ZNAJDŹ SZKOLENIE
OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie osób obejmujących funkcję menedżera lub menedżera projektu do skutecznego pełnienia tej roli poprzez świadome dobieranie adekwatnych stylów zarządzania do sytuacji i osób oraz kreowanie postawy odpowiedzialności i samodzielności w pracownikach.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak budować skuteczną komunikację sprzyjającą współpracy oraz zmniejszającą ryzyko konfliktów i nieporozumień, zwiększać zaangażowanie pracowników poprzez właściwe motywowanie oraz zapobiegać trudnym sytuacjom w zespole.

W ramach ćwiczeń i zajęć praktycznych uczestnicy opracują i przetrenują w praktyce konkretne, operacyjne sposoby reagowania (zdania, zwroty, algorytmy) na różne sytuacje w obsłudze klienta, dopasowując je do swoich możliwości oraz swoich indywidualnych preferencji.

WYMAGANIA

Przed przystąpieniem wymagane jest zapoznanie się z modułem wprowadzającym kursu e-learningowego.

KORZYŚCI

Po warsztacie:

 • Posiądziesz świadomość i wiedzę na temat efektywnego zarządzania, budującego motywację i zaangażowanie zespołu.
 • Zrozumiesz psychologiczne mechanizmy ludzkich zachowań w relacji przełożony- podwładny.
 • Zostaniesz wyposażony w konkretne sposoby reagowania na różne sytuacje w relacjach z pracownikami, które będziesz mógł/mogła od razu wdrożyć w życie.
PLAN SZKOLENIA

Dzień 1

Moduł 1: Menedżer IT, czyli kto?

 • Co to znaczy być menedżerem?
 • Style zarządzania i ich konsekwencje (autorytarny, demokratyczny, liberalny).
 • Dobór adekwatnego stylu zarządzania w zależności od sposobu pracy (zdalna – stacjonarna), charakteru zespołu (stały – projektowy), sytuacji, celów oraz charakterystyki członków zespołu.
 • Budowanie zdrowych relacji w zespole.
 • Pułapki w roli menedżera: nadodpowiedzialność i wyręczanie, mieszanie relacji osobistych z zawodowymi, nadmierna kontrola lub opieka, „samotność szefa”.

Moduł 2: Najważniejsze narzędzia komunikacyjne menedżera.

 • Mechanizm projekcji i jego wpływ na pracę organizacji i postrzeganie menedżera (drugi obieg informacji, lęki, frustracje, osłabienie motywacji, nieporozumienia i konflikty).
 • Otwarta komunikacja jako główny sposób przeciwdziałania projekcjom – trening najważniejszych umiejętności.
 •  Rozpoznawanie i słyszenie interesów pracowników – klucz do efektywnego zarządzania.
 • Informacja zwrotna – podstawowe narzędzie komunikacyjne w pracy menedżera (zwracania uwagi, konstruktywnej krytyki, doceniania, edukowania).

Moduł 3 Jak stworzyć dobrą bazę do efektywnego działania?

 • Umiejętność komunikowania celów oraz delegowania zadań w sposób czytelny i mobilizujący do działania.
 • Umiejętność komunikowania najważniejszych oczekiwań menedżera i ustalania zasad współpracy w zespole.

Dzień 2

Moduł 5: Pomiędzy prośbą a decyzją – kluczowy dylemat menedżera.

 • Menedżer w polu decyzji lub w polu negocjacji – jak wybierać adekwatne do celów, sytuacji i zasad sposoby komunikowania.
 • Trening komunikowania „trudnych decyzji”.
 • Trening przechodzenia od prośby do negocjacji.

Moduł 6: Co ludzi motywuje?

 • Czym są motywy i czym jest motywowanie?
 • Czynniki wpływające na motywację zespołu.
 •   Motywacja wewnętrzna a motywacja wewnętrza.
 • Trening rozpoznawania motywów i potrzeb (przypomnienie).
 • Spójność i konsekwencja menedżera jako jedno z najważniejszych źródeł motywacji.

Moduł 7: Jak skutecznie motywować?

 •  Poszukiwanie dodatkowych (pozafinansowych) sposobów motywowania.
 • Indywidualny dobór czynników motywujących pracowników.
 • Sposoby prowadzenia rozmów motywujących (doceniania, egzekwowania).
 • Jak tworzyć źródła motywacji wewnętrznej pracowników?
Czas trwania
2 dni
Poziom
średniozaawansowany
705
CENA PLN netto
0.00

Lokalizacja i terminy

Gliwice
1490 zł
FORMULARZ
ZAMÓWIENIA
*
*
*
*

* tyczy się pól obowiązkowych

 
 
 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

GRATULACJE!
PODJĄŁEŚ ŚWIETNĄ DECYZJĘ!
Wkrótce skontaktuję się z Tobą nasz konsultant.
W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod telefonem,
mailem oraz na kanałach społecznościowych w godzinach 9:00 - 17:00.
PODSUMOWANIE FORMULARZA ZAMÓWIENIA*
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Firma:
Szkolenie:
Zamówienia dodatkowe:
Data:
Lokalizacja:
Cena: