ZADZWOŃ
609 850 372
ZNAJDŹ SZKOLENIE
Jak przygotować się do spełnienia wymogów RODO
BPR I
Szkolenia biznesowe, Prawo, RODO
OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu przygotowania firmy pod wymagania Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak spełnić obowiązek informacyjny, jak przygotować umowy powierzenia i podpowierzenia, jak oszacować ryzyko przetwarzania.

W ramach ćwiczeń i zajęć praktycznych uczestnicy stworzą/opracują klauzule informacyjne na własnej stronie internetowej, opracują rejestr kategorii czynności przetwarzania.

WYMAGANIA

Przed przystąpieniem do szkolenia uczestnik powinien zaznajomić się z:

 • Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r., poz.922 z zm. ),
 • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2004r. Nr. 100 poz. 1024 z zm) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
KORZYŚCI

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił samodzielnie:

 • Opracować umowę powierzenia danych osobowych,
 • Dostosować strony internetowe do wymogów RODO,
 • Opracować rejestr kategorii czynności przetwarzania,
 • Przygotować listę czynności dostosowujących firmę do RODO.
PLAN SZKOLENIA

Dzień 1

Moduł 1. Różnica między dziś a po 25.05.2018

Omawiane zagadnienia:

 • Przetwarzanie danych osobowych: ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii, zgoda na przetwarzanie danych dzieci,
 • Bezpieczeństwo danych i analiza ryzyka,
 • Funkcja Inspektora Ochrony Danych,
 • Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne,
 • Obowiązki administratorów danych.

Moduł 2. Ocena stron internetowej firmy

Omawiane zagadnienia:

 • Ocena bezpieczeństwa przetwarzania danych przez stronę internetową,
 • Strona internetowa a identyfikacja zbiorów danych,
 • Spełnienie obowiązku informacyjnego na stronie internetowej,
 • Opracowanie dedykowanych klauzul zgodnie z wymogami RODO.

Moduł 3. Umowa powierzenia przetwarzania

Omawiane zagadnienia:

 • Różnica miedzy dziś a po 25.05.2018,
 • Określenie procesora i podprocesora,
 • Opracowanie listy podmiotów, którym powierza się dane i udostępnia się dane,
 • Opracowanie Rejestru powierzenia danych.

Moduł 4. Opracowanie listy czynności dostosowującej firmę do wymagań RODO

Omawiane zagadnienia:

 • Opracowanie listy.

Moduł 5. Sankcje

Omawiane zagadnienia:

 • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę.
Czas trwania
1 dzień
Poziom
podstawowy
674
CENA PLN netto
0.00

Lokalizacja i terminy

Gliwice
590 zł
FORMULARZ
ZAMÓWIENIA
*
*
*
*

* tyczy się pól obowiązkowych

 
 
 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

GRATULACJE!
PODJĄŁEŚ ŚWIETNĄ DECYZJĘ!
Wkrótce skontaktuję się z Tobą nasz konsultant.
W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod telefonem,
mailem oraz na kanałach społecznościowych w godzinach 9:00 - 17:00.
PODSUMOWANIE FORMULARZA ZAMÓWIENIA*
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Firma:
Szkolenie:
Zamówienia dodatkowe:
Data:
Lokalizacja:
Cena: