ZADZWOŃ
609 850 372
ZNAJDŹ SZKOLENIE
Java - poziom zaawansowany
PJZ
Programowanie, Java
OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie technik programowania w języku Java związanych z progra­mowaniem obiektowym, polimorfizmem, interfejsami, strumieniowym przetwarzaniem danych tekstowych oraz binarnych oraz przechowywaniem danych w kolekcjach obiektowych.

WYMAGANIA
 • znajomość języka Java na poziomie podstawowym
 • znajomość podstaw programowania obiektowego
KORZYŚCI
 • umiejętność tworzenia kompletnych programów w języku Java realizujących przetwarzanie poprawnie zorganizowanych obiektowo danych
 • wiedza możliwa do poszerzania w ramach dalszych szkoleń lub nauki własnej
PLAN SZKOLENIA

Dzień1

Moduł 1. Zaawansowane programowanie obiektowe

Omawiane zagadnienia:

 • Hermetyzacja.
 • Interfejsy.
 • Klasy zagnieżdżone.
 • Dziedziczenie.
 • Polimorfizm.

Warsztaty:

 • Uruchomienie gotowego programu wykorzystującego przedstawione techniki.
 • Napisanie własnego programu wykorzystującego przedstawione techniki, zgodnie z zadaną instrukcją.

Moduł 2. Kolekcje danych i kontenery

Omawiane zagadnienia:

 • Kolekcje danych.
 • Standardowe interfejsy i klasy kontenerów realizujące kolekcje danych różnych typów.
 • Iteratory.
 • Rozszerzenia biblioteki Google Guava.

Warsztaty:

 • Uruchomienie gotowego programu wykorzystującego przedstawione techniki.
 • Napisanie własnego programu wykorzystującego przedstawione techniki, zgodnie z zadaną instrukcją. 

Moduł 3. Obsługa sytuacji wyjątkowych

Omawiane zagadnienia:

 • Powody stosowania sytuacji wyjątkowych oraz ich rodzaje.
 • Zgłaszanie i obsługa sytuacji wyjątkowej, blok finally.
 • Specyfikacje sytuacji wyjątkowych.

Warsztaty:

 • Uruchomienie gotowego programu wykorzystującego przedstawione techniki.
 • Napisanie własnego programu wykorzystującego przedstawione techniki, zgodnie z zadaną instrukcją.

Moduł 4. Operacje wejścia-wyjścia

Omawiane zagadnienia:

 • Zbiory danych.
 • Bezpośredni odczyt zawartości zbioru binarnego.
 • Bezpośredni zapis do zbioru binarnego.
 • Serializacja i deserializacja obiektów. Warsztaty:
 • Uruchomienie gotowego programu wykorzystującego przedstawione techniki.
 • Napisanie własnego programu wykorzystującego przedstawione techniki, zgodnie z zadaną instrukcją.

Dzień 2

Moduł 5. Przetwarzanie zbiorów tekstowych

Omawiane zagadnienia:

 • Zalety przetwarzania zbiorów tekstowych oraz klasy do tego służące.

Warsztaty:

 • Uruchomienie gotowego programu wykorzystującego przedstawione techniki.
 • Napisanie własnego programu wykorzystującego przedstawione techniki, zgodnie z zadaną instrukcją.

Moduł 6. Przetwarzanie zbiorów danych XML

Omawiane zagadnienia:

 • Biblioteka JAXB.
 • Modelowanie obiektów XML za pomocą obiektów Java.
 • Serializacja i deserializacja danych w formacie XML.
 • Generowanie schematów XSD.

Warsztaty:

 • Uruchomienie gotowego programu wykorzystującego przedstawione techniki.
 • Napisanie własnego programu wykorzystującego przedstawione techniki, zgodnie z zadaną instrukcją.

Moduł 7. Tworzenie oprogramowania współbieżnego

Omawiane zagadnienia:

 • Potrzeba realizacja przetwarzania współbieżnego.
 • Realizacja programu z podziałem na wątki.
 • Problem jednoczesnego dostępu do danych.
 • Klasy mutowalne i niemutowalne.

Warsztaty:

 • Uruchomienie gotowego programu wykorzystującego przedstawione techniki.
 • Napisanie własnego programu wykorzystującego przedstawione techniki, zgodnie z zadaną instrukcją.

Moduł 8. Podstawy testów jednostkowych

Omawiane zagadnienia:

 • Potrzeba testowania oprogramowania, koncepcje TDD (TFD) i TAD.
 • Wykorzystanie biblioteki JUnit.
 • Tworzenie oprogramowania ukierunkowanego na testy.

Warsztaty:

 • Wykonanie projektu zgodnie z techniką TDD (TFD).

Moduł 9. Egzamin

Czas trwania
2 dni
Poziom
zaawansowany
544
CENA PLN netto
0.00

Lokalizacja i terminy

FORMULARZ
ZAMÓWIENIA
*
*
*
*

* tyczy się pól obowiązkowych

 
 
 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

GRATULACJE!
PODJĄŁEŚ ŚWIETNĄ DECYZJĘ!
Wkrótce skontaktuję się z Tobą nasz konsultant.
W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod telefonem,
mailem oraz na kanałach społecznościowych w godzinach 9:00 - 17:00.
PODSUMOWANIE FORMULARZA ZAMÓWIENIA*
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Firma:
Szkolenie:
Zamówienia dodatkowe:
Data:
Lokalizacja:
Cena: