ZADZWOŃ
609 850 372
ZNAJDŹ SZKOLENIE
Excel Zaawansowany
EX III
Pakiety biurowe, EXCEL
OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia MS Excel na poziomie zaawansowanym jest doskonalenie wiedzy na temat aplikacji oraz poznanie możliwości zautomatyzowania pracy z danymi.
Program szkolenia bazuje na wiedzy osób uczestniczących w zajęciach. Najważniejszym celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat programu.
Szkolenie ma formę wykładu i warsztatów, podczas których uczestnicy pod nadzorem trenera wykonują przygotowane ćwiczenia z omówionych wcześniej zagadnień.

WYMAGANIA

Rekomendowane jest ukończenie szkolenia Excel podstawowy i Excel średniozaawansowany
Wymagana jest dobra wiedza w zakresie aplikacji.

KORZYŚCI

Uczestnicy szkolenia opanują zaawansowane funkcje aplikacji Excel i zautomatyzują swoją pracę.

PLAN SZKOLENIA

Moduł 1: Zaawansowane formatowanie

 • Formatowanie niestandardowe
  • Data – symbole formatowania niestandardowego
  • Tekst – zamiana danych na tekst
  • Skróty formatujące
 • Formatowanie warunkowe
  • Formatowanie warunkowe danych liczbowych
  • Formatowanie warunkowe danych tekstowych
  • Zastosowanie funkcji formatujących
  • Formatowanie wynikowe

Moduł 2: Formuły i funkcje w programie MS Office

 • Przydatne Funkcje tekstowe
 • Funkcje daty i czasu
  • Funkcje daty i czasu których nie ma w spisie funkcji
  • Operacje na datach i czasie przy użyciu formatu
  • Funkcje i formuły operujące na datach
  • Operacje na dniach roboczych i dniach powszednich
 • Funkcje matematyczne np.:
  • Suma Warunków
  • Suma Pośrednia
 • Funkcje logiczne np.:
  • Funkcja Jeżeli
  • Funkcje pomocnicze: Oraz, Lub
 • Funkcje wyszukiwania i adresu np:
  • Funkcja wyszukaj.pionowo
 • Formuły z wykorzystaniem adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego
 • Formuły konsolidacyjne pozwalające na pracę w kilku arkuszach jednocześnie
 • Zagnieżdżenia funkcji
 • Funkcje i formuły tablicowe
  • Formuły tablicowe - korzyści
  • Częstość
  • Transponuj
  • Przesunięcie
 • Nazewnictwo zakresów, jako sposób na czytelność formuł i przyspieszenie ich działania
  • Zakres statyczny
  • Zakres dynamiczny

Moduł 3: Ochrona i organizacja informacji,

 • Ochrona danych w arkuszu
  • Wszystkich
  • Wyznaczonych
  • Poza wyznaczonym obszarem
 • Ochrona struktury arkuszy
 • Ochrona pliku Excel
 • Ustawienia ochrony przypisane do własnego przycisku – VBA – opcjonalnie
 • Udostępnianie skoroszytu

Moduł 4: Zarządzanie danymi,

 • Typy danych w programie Excel i ich możliwości oraz ograniczenia
 • Sprawdzanie poprawności danych
  • Różne rodzaje ograniczeń
  • Korzystanie z listy z innego arkusza
 • Zabezpieczenia danych
 • Import i eksport danych
 • Tworzenie i używanie raportów
 • Wizualizacja danych
  • Smart ART.
  • Wykresy

Moduł 5: Analiza danych,

 • Filtr Zaawansowany
  • Zapisywanie kryteriów
  • Używanie filtrów zaawansowanych
 • Kopiowanie wyników pomiędzy arkuszami
 • Wykorzystanie narzędzia suma częściowa do analizy danych
 • Analiza warunkowa

Moduł 6: Przetwarzanie informacji pochodzących z zewnętrznych źródeł danych,

 • Z programu Access
 • Z sieci WEB
  • Przydatne funkcje walutowe
 • Z tekstu
 • Przykład zaprogramowania importu danych przypisanego do zdarzenia lub przycisku własnego w Excelu –Programowanie VBA - opcjonalnie

Moduł 7: Tabele przestawne, jako przykład analizy danych

 • Tworzenie tabel przestawnych
 • Właściwości tabel przestawnych
 • Wykres przestawny
 • Zmiana zakresu tabel przestawnych
 • Element obliczeniowy
 • Pole obliczeniowe
 • Grupowanie tabel przestawnych
 • Tabele przestawne oparte na kilku obszarach danych
 • Zaawansowane możliwości wykresów – wykresy dynamiczne, niestandardowe, szablony, wykresy przestawne, zmiana serii danych
Czas trwania
2 dni
Poziom
zaawansowany
511
CENA PLN netto
0.00

Lokalizacja i terminy

FORMULARZ
ZAMÓWIENIA
*
*
*
*

* tyczy się pól obowiązkowych

 
 
 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

GRATULACJE!
PODJĄŁEŚ ŚWIETNĄ DECYZJĘ!
Wkrótce skontaktuję się z Tobą nasz konsultant.
W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod telefonem,
mailem oraz na kanałach społecznościowych w godzinach 9:00 - 17:00.
PODSUMOWANIE FORMULARZA ZAMÓWIENIA*
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Firma:
Szkolenie:
Zamówienia dodatkowe:
Data:
Lokalizacja:
Cena: