ZADZWOŃ
609 850 372
ZNAJDŹ SZKOLENIE

Regulamin – Odbierz 10% rabatu

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja "Odbierz 10% rabatu" zwana dalej promocją.
 2. Promocja uprawnia do zakupu szkoleń Helion Szkolenia oraz książek Wydawnictwa Helion i Onepress ze zniżką 10% przy zamówieniu powyżej 10 PLN.
 3. Organizatorem promocji jest HELION SPÓŁKA AKCYJNA (dalej Helion S.A.), z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice, NIP 6310200268, Regon 271070648, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000121256, email: szkolenia@helion.pl, telefon: 609 850 372.
 4. Aby odebrać rabat uprawniający do zakupu szkoleń Helion Szkolenia oraz książek Wydawnictw Helion i Onepress ze zniżką 10% należy:
  a) wejść na stronę szkolenia.helion.pl,
  b) kliknąć w zakładkę „Odbierz 10 % rabatu”,
  c) podać dane wymagane w formularzu(w tym swój adres e-mail),
  d) zaznaczyć checbox " Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych"
  e) kliknąć przycisk "Zatwierdź",
  f) poczekać na weryfikację wypełnionego formularza oraz kontakt od strony naszych konsultantów, którzy następnie poinstruują o dalszych krokach związanych z otrzymaniem promocji.
 5. Wszelkie problemy techniczne związane z odebraniem promocji należy zgłaszać pod adresem mailowym szkolenia@helion.pl.
 6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia promocji. Treść regulaminu dostępna jest pod adresem http://szkolenia.helion.pl/regulamin-odbierz-10-rabatu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 8. Użytkownik biorąc udział w promocji, musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2016.922 t.j.z dnia 2016.06.28) oraz na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.02002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed dokonaniem realizacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Użytkownik poprzez kliknięcie przycisku "Zatwierdź" akceptuje treść postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2017 roku.
 12. Promocja trwa do 30.09.2018 r.