Szkolenia Helion

ZADZWOŃ
609 850 372
ZNAJDŹ SZKOLENIE
Model usługowy IT w praktyce w oparciu o biblioteki ITIL®
IT ITIL
ITIL
UDOSTĘPNIAMY EBOOKI I VIDEOKURSY
Przez okres 3 miesięcy od zakończenia szkolenia udostępniamy Ci bezpłatnie wybrane pozycje

Ebooki


 • Zobacz fragment.
  Zarządzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach
  Adam Koszlajda
OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaprezentowanie procesów i najlepszych praktyk ITIL® w ujęciu praktycznym. ITIL® jest zbiorem dobrych praktyk wspierającym transformację klasycznego podejścia do świadczenia usług IT w model usługowy oparty na wzajemnym rozumieniu potrzeb i partnerstwie z klientem.

Integralna częścią szkolenia jest warsztat przygotowujący do definiowania i wdrażania procesów IT. Z ostatnich badań firmy Forrester wynika, że ITIL ma pozytywny wpływ przede wszystkim na wydajność (85%), jakość usług (83%), ocenę pracy działów IT (65%) oraz na wygenerowanie oszczędności (41%). ITIL® umożliwia: - redukcję kosztów - budowanie relacji współpracy klientami/ biznesem opartej na wzroście zaufania - podniesienie jakości usług IT i zwiększenie wydajności poprzez standaryzację i ciągłe doskonalenia

WYMAGANIA

Brak wymogu formalnego przygotowania do szkolenia. Zalecanym jest jednak znajomość podstawowych zasad zarzadzania procesami.

KORZYŚCI

Jako uczestnik szkolenia:

 • Zrozumiesz czym jest model usługowy oparty o biblioteki ITIL®.
 • Poznasz techniki i narzędzia, które pozwolą efektywnie wdrożyć model usługowy IT w organizacji
 • Dowiesz się jak zaprojektować procesy IT, tak aby były efektywnie zarządzane

Po to by:

 • Podjąć decyzje o wdrożeniu modelu usługowego IT w organizacji
 • Lepiej rozumieć potrzeby klienta
 • Przygotować się do definiowania procesów w modelu usługowym IT i wdrożenia modelu usługowego
 • Zastosować najlepsze praktyki ITIL do redukcji kosztów, szybszej diagnozy problemów, skracania przestojów, większej kontroli wydatków.
 • Budować relacje oparte na współpracy poprzez łatwiejsze zrozumienie przez IT interesów strony biznesowej, wspólny i zrozumiały dla obu stron język i większe zaangażowanie IT
PLAN SZKOLENIA

Dzień 1

ITIL®– wprowadzenie

 • Organizacja IT
 • Współpraca IT-biznes
 • Podejście usługowe IT I tworzenie wartości dodanej w usługach

Funkcje

 • Centrum obsługi użytkowników (Service Desk)
 • Zarządzanie wsparciem technicznym
 • Zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych
 • Zarządzanie aplikacjami

Cykl życia usług

 • Strategia usług

 - Zarządzanie strategiczne usługami IT

 - Zarządzanie portfelem usług

 - Zarządzanie finansowe usługami IT

 - Zarządzanie popytem

 - Zarządzanie relacjami z biznesem

 • Projektowanie usług

 - Zarządzanie katalogiem usług

 - Zarządzanie poziomem świadczenia usług (SLM),

 - Zarządzanie dostępnością (AM)

 - Zarządzanie potencjałem wykonawczym

 - Zarządzanie ciągłością świadczenia usług informatycznych

 - Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ISM)

 - Zarządzanie dostawcami

 • Przekazanie usług

 - Planowanie i wsparcie przekazania

 - Zarządzanie zmianą

 - Zarządzanie zasobami i konfiguracją usługi (SACM)

 - Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami

 - Walidacja i testowanie usługi

 - Ocena zmiany

 - Zarządzanie wiedzą

 • Eksploatacja usług

 - Zarządzanie zdarzeniami

 - Zarządzanie incydentami

 - Realizacja wniosków

 - Zarządzanie problemami

 - Zarządzanie uprawnieniami dostępu

 • Ustawiczne doskonalenie usług

 - Miary

 - Proces doskonalenia

Dzień 2

Definiowanie procesu IT w modelu usługowym - warsztat

 • Wprowadzenie do modelowania

 - Efektywny proces jako filar realizacji strategii IT

 - Narzędzia, techniki, podejścia do modelowania – przegląd koncepcji i rozwiązań

 • Identyfikacja i tworzenia map procesów w organizacji  

 - Procesy główne i wspomagające

 - Identyfikacja przepływów międzyprocesowych – dane wyjściowe i wyjściowe

 • Modelowanie procesu – warsztat

 - Identyfikacja interesariuszy

 - Formułowanie celów i KPI

 - Definiowanie produktów procesu

 - Identyfikacja składowych procesu i produktów częściowych

 - Formułowanie opisu czynności

 - Przypisanie ról

 • Proces, podproces, instrukcja – efektywna dokumentacja  systemu zarządzania
 • Zarządzanie „białymi plamami„ - definiowanie powiązań międzyprocesowych
SZKOLENIA POWIĄZANE LEAN IT
Czas trwania
3 dni
Poziom
podstawowy
Certyfikat HELION
98
CENA PLN netto
0.00

Lokalizacja i terminy

Warszawa
1900 zł
Gliwice
1900 zł
Warszawa
1900 zł
Gliwice
1900 zł
Gliwice
1900 zł
Warszawa
1900 zł
Gliwice
1900 zł
Warszawa
1900 zł
Warszawa
1900 zł
Gliwice
1900 zł

Zamów dodatkowo

FORMULARZ
ZAMÓWIENIA
*
*
*
*

* tyczy się pól obowiązkowych

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

GRATULACJE!
PODJĄŁEŚ ŚWIETNĄ DECYZJĘ!
Wkrótce skontaktuję się z Tobą nasz konsultant.
W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod telefonem,
mailem oraz na kanałach społecznościowych w godzinach 9:00 - 17:00.
PODSUMOWANIE FORMULARZA ZAMÓWIENIA*
Imię:
Nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Firma:
Szkolenie:
Zamówienia dodatkowe:
Data:
Lokalizacja:
Cena: