Szkolenia Helion

ZADZWOŃ
609 850 372
ZNAJDŹ SZKOLENIE
 • Czerwcowe szkolenia

   

  W czerwcu uczestnicy naszych szkoleń będą mogli nabyć nowe umiejętności i zgłębić tajniki dziedzin z obszaru informatyki i zarządzania pod okiem uznanych ekspertów, takich jak m.in. Jarosław Baca czy Agnieszka Kaganiec. Szkolenia będą odbywać się z zakresu programowania, zarządzania procesami, a nawet testowania oprogramowania.


  Programowanie obiektowe w języku C++

  Termin: 12-14.06.2017

  Trener: Jarosław Baca

  Dla kogo:

  Szkolenie to jest adresowane do osób, które już poznały tajniki programowania proceduralnego w tym języku i chcieliby wzbogacić swoją wiedzę z zakresu programowania obiektowego w języku C++.

  Korzyści:

  Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił w wygodny sposób analizować i modyfikować kod jak również łatwiej wykorzystywać programy bądź ich fragmenty w innych projektach. Nabywając umiejętność programowania obiektowego uczestnik zminimalizuje straty związane z funkcjonalnością programu.

  Dowiedz się więcej.


  Programowanie proceduralne w języku C++

  Termin: 19-20.06.2017

  Trener: Jarosław Baca

  Dla kogo:

  Szkolenie to jest adresowane do każdego, kto rozpoczyna swoją przygodę z C++.

  Korzyści:

  Celem szkolenia jest więc wprowadzenie uczestników do języka C++ i podanie im solidnych podstaw tak, aby po zakończonym szkoleniu potrafili tworzyć proste programy, korzystać ze stałych i zmiennych, używać instrukcji sterujących oraz pętli. Szkolenie umożliwi zgłębianie bardziej zaawansowanych zagadnień, jak programowanie obiektowe.

  Dowiedz się więcej.


  Elektronika i programowanie na podstawie Arduino

  Termin: 03-04.06.2017

  Trener: Krystian Sadowski

  Dla kogo:

  Szkolenie adresowane jest do wszystkich, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z elektroniką oraz programowaniem układów mikroprocesorowych. Wymagana jest elementarna wiedza z zakresu  elektroniki, informatyki oraz nowych mediów.

  Korzyści:

  Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafić samodzielnie wykonywać i programować podstawowe układy oparte o Adruino. Każdy uczestnik będzie posiadał wiedzę dotyczącą podstawowych praw obwodów elektrycznych, układów elektronicznych (cyfrowych oraz analogowych). Uczestnicy będą posiadać gruntowne podstawy do rozwijania swoich zainteresować związanych z programowaniem układów elektronicznych. Mają pełny obraz ścieżki zawodowej w kierunkach związanych z elektroniką, programowaniem i nowymi technologiami.

  Dowiedz się więcej.


  Lean IT

  Termin: 05-06.06.2017, 19-20.06.2017, 25-26.06.2017

  Trener: Katarzyna Kaganiec

  Dla kogo:

  Szkolenie skierowane zarówno do menedżerów działu, jak i uczestników procesów wytwórczych czy produkcyjnych.

  Korzyści:

  Dzięki szkoleniu zrozumiesz, filozofię Lean It, poznasz techniki i narzędzia, które pozwolą efektywnie wdrożyć Lean It w organizacji, dowiesz się jak definiować wartość dodaną dla klienta i eliminować straty w procesach wytwórczych.

  Dowiedz się więcej.


  Model usługowy IT w praktyce w oparciu o biblioteki ITIL®

  Termin: 07-09.06.2017, 21-23.06.2017, 27-29.06.2017

  Trener: Katarzyna Kaganiec

  Dla kogo:

  Szkolenie skierowane zarówno do menedżerów działu, jak i uczestników procesów wytwórczych czy produkcyjnych.

  Korzyści:

  Celem szkolenia jest zaprezentowanie procesów i najlepszych praktyk ITIL® w ujęciu praktycznym. ITIL® umożliwia redukcję kosztów, budowanie relacji z klientami oraz podniesienie jakości usług IT. Jako uczestnik dowiesz się, czym jest model usługowy oparty o ITIL®, poznasz techniki i narzędzia , które pozwolą efektywnie wdrożyć model usługowy IT w organizacji, dowiesz się jak zaprojektować procesy IT tak, aby były efektywnie zarządzane.

  Dowiedz się więcej.


  Automatyzacja testów - Tworzenie i uruchamianie testów automatycznych z pomocą Webdriver – Selenium

  Termin: 12-14.06.2017, 23-25.06.2017, 28-30.05.2017

  Trener: Stanisław Widuch

  Dla kogo:

  Szkolenia adresowane jest do testerów wykonujących testy manualne oraz innych członków zespołów testerskich, chcących rozpocząć pracę jako testerzy pisąrze testy automatyczne oraz dla osób pragnących poszerzyć swoje umiejętności w tej dziedzinie.

  Korzyści:

  Dzięki szkoleniu będziesz potrafił stworzyć środowisko programistyczne do tworzenia testów automatycznych z wykorzystaniem Selenium IDE i webdriver, stworzyć środowisko do uruchamiania testów, przygotować testy automatyczne.

  Dowiedz się więcej.


  Podstawy tworzenia aplikacji we frameworku Laravel

  Termin: 05-06.06.2017, 19-20.06.2017

  Trener: Krzysztof Stanio

  Dla kogo:

  Szkolenie jest skierowane do osób, które mają już opanowane podstawy programowania obiektowego oraz programowania w języku PHP.

  Korzyści:

  Szkolenie to ma na celu przekazać uczestnikom niezbędną wiedzę związanymi z tworzeniem aplikacji w Frameworku Laravel. Dzięki szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności niezbędne do samodzielnego stworzenia aplikacji.

  Dowiedz się więcej.


  Budowa systemu CMS w PHP

  Termin: 07-08.06.2017, 21-22.06.2017

  Trener: Krzysztof Stanio

  Dla kogo:

  Szkolenie to jest adresowane do osób, która nabyły podstawowe umiejętności z zakresu programowania PHP i chciałyby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu budowy systemu CMS w PHP.

  Korzyści:

  Każdy uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę i umiejętności, które okażą się niezbędne do  dalszego etapu kształcenia  w zakresie Content Management System. Programiści zostaną zaznajomieni z tworzeniem silnika i implementacją przykładowego  modułu CMS wraz z wprowadzeniem do  tworzenia CRUD-ów. Ponadto, każdy uczestnik zdobędzie wskazówki dotyczące dalszej nauki  i rozwoju.

  Dowiedz się więcej.


  PHP-podstawy programowania

  Termin: 12-13.06.2017

  Trener: Krzysztof Stanio

  Dla kogo:

  Szkolenie to jest adresowane dla wszystkich osób, które chcą nauczyć się podstaw programowania w celach rozwoju swojej ścieżki zawodowej w kierunku kariery programistycznej.

  Korzyści:

  W trakcie szkolenia każdy uczestnik  zostanie zaznajomiony z podstawową składnią języka PHP, na które składają się m.in. zmienne i ich typy, operatory i instrukcje warunkowe. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się, jak działa strona WWW oparta o PHP. Szkolenie to da solidne podstawy do tego, aby móc tworzyć w przyszłości systemy CMS czy też sprawnie poruszać się w świecie baz danych MySQL.

  Dowiedz się więcej.


  PHP i baza danych MySQL

  Termin: 05-06.06.2017, 15-16.06.2017

  Trener: Krzysztof Stanio

  Dla kogo:

  Szkolenie jest skierowane dla osób, które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu programowania PHP i chciały by ją poszerzyć w obszarze wykorzystania baz danych MySQL. Szkolenie to już należy do wyższego  poziomu programowania.

  Korzyści:

  Szkolenie to wyposaży uczestników  w umiejętności  związane z podstawami programowania w PHP z użyciem bazy danych  MySQL. Umiejętności nabyte na szkoleniu okażą się być niezwykle przydatne dla osób, które zamierzają też w przyszłości zajmować się tworzeniem systemów CMS.

  Dowiedz się więcej.


  PL/SQL - Programowanie baz danych Oracle

  Termin: 28-30.06.2017

  Trener: Przemysław Starosta

  Dla kogo:

  Szkolenie jest rekomendowane dla osób, które chcą programować w środowisku baz danych Oracle.Wymagana jest podstawowa znajomość SQL.

  Korzyści:

  Uczestnicy zdobędą wiedzę, która pozwoli  im na kreowanie działań w jednym z najbardziej  stabilnych i skalowalnych rozwiązań bazodanowych. Zostaną zapoznani z  podstawami  języka PL/SQL, w tym z poleceniami, procedurami  i  funkcjami. Każdy uczestnik  dowie się, jak tworzyć i używać kursorów oraz  jak zarządzać kodem i kompilatorem.

  Dowiedz się więcej.


  Oracle SQL dla zaawansowanych

  Termin: 26-27.06.2017

  Trener: Przemysław Starosta

  Dla kogo:

  Szkolenie to jest rekomendowane dla osób, które posiadają już elementarną wiedzę z zakresu SQL i potrafią tworzyć zapytania w tym języku.

  Korzyści:

  Dzięki szkoleniu każdy uczestnik zdobędzie wiedzę niezbędną do kontroli użytkowników, w tym nadawania uprawnień. Uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć  operacje na dużych zbiorach danych oraz generować raporty przez grupowanie powiązanych danych. Oprócz tego dowiedzą się, jak zarządzać danymi w różnych strefach czasowych i tworzyć zaawansowane podzapytania. Uczestnicy będą działać na jednym z najbardziej stabilnych, wydajnych i skalowalnych rozwiązań bazodanowych.

  Dowiedz się więcej.


  VBA dla analityków

  Termin: 21-23.06.2017

  Trener: Przemysław Starosta

  Dla kogo:

  Szkolenie rekomendowane jest dla osób, które na co dzień korzystają z Excela w celach biurowych i chcą poszerzyć umiejętności w korzystaniu z  tego programu. Wymagana jest podstawowa znajomość programu.Excel.

  Korzyści:

  Uczestnicy nauczą się korzystać z makr oraz poznają w pełni środowisko  Visual Basic Editor. Oprócz tego zostaną wprowadzeni do programowania proceduralnego oraz zapoznani z modelem obiektów Excel. Ponadto, każdy uczestnik szkolenia zdobędzie podstawy służące działaniom w bazie danych SQL.

  Dowiedz się więcej.


  Wstęp do SQL

  Termin: 21-23.06.2017

  Trener: Przemysław Starosta

  Dla kogo:

  Szkolenie to  jest rekomendowane dla osób, które dopiero  rozpoczynają swoją przygodę z bazami  danych SQL.

  Korzyści:

  Każdy uczestnik szkolenia zdobędzie elementarną wiedzę dotyczącą SQL oraz umiejętności niezbędne do rozwoju w kierunku bardziej  zaawansowanych działań na bazach danych. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani m.in z regułami dotyczącymi  zapytań SQL, pobieraniem danych z wielu tabel, agregacją danych, operatorami zbiorowymi oraz zarządzaniem tabelami.

  Dowiedz się więcej.


Zobacz też